ט"ז תשרי, תשע"ט | 25.09.2018
כתבות אחרונות על החבובות
"בובה של רצח"

הומור כבד, גסות והגשה מרושלת: "בובה של רצח" מבייש את "החבובות"

מאיר שניצר
כתבות נוספות על החבובות
< >

החבובות,