י"ג תשרי, תשע"ט | 22.09.2018
כתבות אחרונות על כרזה
כרזה של מפא"י

הרובה, הטרקטור והפטיש: הכרזות של מפא"י חושפות את יסודות הישראליות

כרמית ספיר ויץ
כרזה
< >

כרזה,