ט"ו תשרי, תשע"ט | 24.09.2018
כתבות אחרונות על מינוי שופטים
חיים כץ

פרסום ראשון: השר חיים כץ השעה את עצמו מהוועדה לבחירת שופטים

אבישי גרינצייג
כתבות נוספות על מינוי שופטים
< 1 >

מינוי שופטים,