ט' תשרי, תשע"ט | 18.09.2018
כתבות אחרונות על עודף משקל
השמנת יתר, אילוסרטציה

רק הקמת רשות למניעת השמנה תוכל להביא לשינוי אמיתי

ד"ר אורלי טמיר
כתבות נוספות על עודף משקל
< 1 2 >

עודף משקל,