ט"ו תשרי, תשע"ט | 24.09.2018
כתבות אחרונות על שופטים
מבקשי מקלט בתל אביב, אריתראים

הדיין שהמליץ להחזיר את המסתננים מאריתראה לארצם הודח מתפקידו

אבישי גרינצייג
כתבות נוספות על שופטים
< 1 2 >

שופטים,