העולם מצוי בסביבה כלכלית בלתי יציבה, עם מציאות בה שוקי היצוא הופכים למסוכנים. מה היצואנים צריכים לעשות כדי להתגונן מפני אפשרויות בלתי נעימות? אחת הדרכים להתמודד עם העניין היא לבטח את הייצוא לסיכונים. חברה שעוסקת בכך היא אשרא, חברה ממשלתית העוסקת בקידום הייצוא הישראלי באמצעות מתן שירותי ביטוח אשראי והשקעות בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך ליצואנים ישראלים. זאת מול שני סוגי סיכונים מרכזיים - סיכונים פוליטיים, הקשורים לשלטון במדינת היעד, כגון מלחמה או הלאמה, וסיכונים מסחריים, הקשורים לחברה שמולה מתבצעת העסקה, כגון פשיטת רגל. אשרא, בניהולו של צחי מלאך, ביטחה עד היום מאות עסקאות בהיקף של מעל 2 מיליארד דולר, בעיקר למדינות מתפתחות. 

מה עם תכנית הערבויות החדשה ליצואנים שיזמו שר האוצר והחשבת הכללית יחד אתכם. במה היא תהיה שונה מי השירותים שאתם כבר מענקים ליצואנים?

"תוכנית הערבויות החדשה ליצואנים, שיוצאת לדרך בימים אלה, היא אחד הכלים המרכזיים שיזמו שר האוצר והחשבת הכללית בשיתוף אשרא, על מנת לתמוך ביצוא בכלל, וביצואנים קטנים ובינוניים בפרט. מטרת התוכנית היא להקל על יצואנים, הנדרשים להעמיד בטחונות לטובת הבנק המממן. במסגרתה, תקצה אשרא ערבות לטובת הבנק המממן, כתחליף לביטחונות שנדרש היצואן להעמיד. היקף הערבות שתעמיד אשרא יעמוד על כ-75% מהיקף הביטחונות הנדרש, כאשר היצואן יידרש לשאת בכ-25% בלבד מהסכום. התוכנית מיועדת ליצואנים קטנים ובינוניים, המייצאים בהיקף של עד 50 מליון דולר בשנה. היקף ערבויות המדינה צפוי להסתכם בכ-100 מיליון דולר". "מלבד המטרה העיקרית של סיוע ליצוא, תוכנית הערבויות גם צפויה להגביר את התחרות בין הבנקים בתחום הערבויות ליצואנים ולהביא לירידה משמעותית בעמלות. עד היום, התחרות בין הבנקים על תנאי הערבות הייתה מוגבלת יותר, מאחר שהיצואן נדרש להעמיד בטחונות, ורוב הביטחונות שלו משועבדים לבנק שבו מתנהל החשבון העיקרי שלו. המשמעות היא שכאשר הוא נדרש לקבל ערבות בנקאית, הוא ילך לבנק שבו מתנהל החשבון העיקרי שלו, ולא יבדוק אפילו אפשרות לערבות בבנק אחר. כעת, עם ערבות המדינה, הוא יוכל ללכת לכל בנק, לקבל שם הצעה לערבות בנקאית, כאשר ערבות המדינה משמשת תחליף לביטחונות שהוא נדרש להעמיד. התוצאה תהיה תחרות בין הבנקים על הזכות להעמיד את הערבות הבנקאית והוזלה משמעתית של העלויות ליצואנים". 

למה צריך תוכנית ערבויות כאשר יש ביטוח סיכוני סחר חוץ?  

"תכנית הערבויות נותנת פתרון לצורך אחר מהפתרון שביטוח סיכוני סחר חוץ, שקיים היום, נותן. בביטוח סיכוני סחר חוץ, גם בטווח הקצר שניתן על ידי השוק הפרטי, וגם בטווח הבינוני והארוך שניתן על ידי חברת אשרא - מבטחים סיכון של הקונה בחו״ל, בעיקר סיכון שהקונה בחו״ל לא יעמוד בהתחייבויותיו לתשלום החוב.

תוכנית הערבויות, לעומת זאת, מבטחת את הבנקים בארץ מפני סיכון של חילוט הערבות הבנקאית שהבנק הנפיק לקונה בחו״ל עבור היצואן הישראלי. במידה שהיצואן לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הקונה, הקונה יכול לחלט את הערבות והבנק בארץ יצטרך לשלם. במקום שהיצואן ייתן לבנק בטחונות , חברת אשרא תיתן את הבטחונות במקומו. אשרא למעשה לוקחת סיכון על היצואן הישראלי ולא על הקונה בחו״ל, כפי שקיים בביטוח סיכוני סחר החוץ כיום." 

אילו מדינות בעולם מסוכנות כיום לייצוא?

"אשרא, כחלק מתפקידה, עוסקת בהערכה מתמדת של רמת הסיכון הקיים ביצוא למדינות רבות בעולם. אשרא מתמקדת בניתוח הסיכונים הייחודיים העומדים בפני יצואנים ישראלים, תוך שהיא לוקחת בחשבון את היחסים הדיפלומטיים של המדינות השונות עם ישראל ועוד גורמי סיכון שייחודיים ליצואן הישראלי. נכון להיות, כולל דירוג הסיכון של אשרא ליצואנים 115 מדינות, שמדורגות על פי רמת סיכון בין 1 (סיכון נמוך) ל-7 (סיכון גבוה). נכון להיום, ישנן 44 מדינות שמוגדרות על ידי אשרא כמסוכנות ביותר לייצוא (דירוג סיכון 7). עם מדינות אלה נמנות יוון, סיירה לאון, ליבריה, ארגנטינה,  ג'מייקה, האיטי, מיינמאר, לאוס, קמבודיה, מצרים, אוקראינה, מולדובה ומונטנגרו".