י"ב תשרי, תשע"ט | 21.09.2018

דעות

ספר תורה

על מקומה המרכזי של השירה ביהדות והתלות של הגאולה השלמה בשירה זו

הרב ישראל זינגרביץ'

טען עוד כתבות

עמיקם נורקין והמשלחת הישראלית ברוסיה

"התחקיר הישראלי מטיל את האחריות להפלת המטוס גם על הרוסים"

מכונית אוטונומית של אובר

השנה שחלפה הוכיחה שתחזיות שמתפרסמות בתחילתה אינן מתגשמות