דווקא מהמקום שממנו אני בא, עולם של יהדות, של מסורת חזקה ומושרשת, מקום של כיבוד הדת על כל מרכיביה, אני רואה בערך השוויון ערך יהודי. החוק שחוקקנו אינו נגד חרדים. להפך, הוא מאבק על דמותה של החברה הישראלית. מה שמונח על כף המאזניים הוא הרצון של ראש הממשלה והמפלגות החרדיות לבטל את מודל צבא העם, מול תפיסתנו שקובעת גיוס לכולם, שאין הבדל בין דם לדם. זה מצב חירום לאומי ואנחנו לא נשב בשקט כאשר מערערים את עקרונות היסוד של מדינת ישראל.

חלק ממשפחתי ומחברי הם חרדים ובהם עילויים בתורה שאינם מתגייסים לצבא. זקני הדור במשפחתי ובמקום שממנו אני בא לא יכלו לקבל את התופעה של השתמטות כוללת מגיוס לצה"ל. הם עשו הבחנה ברורה בין הצורך לטפח עילויים בתורה לבין החובה הבלתי מעורערת שחלה על כולם לשרת את המדינה, להתגייס לצה"ל, לעבוד ולפרנס את משפחתך.

משנתקבלה החלטת בג"ץ חייבת ממשלת ישראל לאמץ את חוק השוויון בנטל. אזכיר כי חלקים בכירים בממשלה הנוכחית היו שותפים גאים לחוק שחוקקה יש עתיד בממשלה הקודמת, חוק השוויון בנטל. הם וראש הממשלה חייבים להבין שהקרבת ערך השוויון היא הפקרה של בנינו ובנותינו לטובת הישרדותם הפוליטית. נילחם על הזכות ללמוד תורה, נילחם לא פחות על עקרון השוויון בנטל. אלה שני עקרונות שחייבים לדור בכפיפה אחת.