לפנינו כעת שתי אפשרויות: האחת היא שינוי החקיקה, שלצערנו אף פעם לא תתאים להשקפת העולם וליעדים של השופטים בבג"ץ. בג"ץ חזק על חלשים ובקלות תקדימית מבטל חוקים רק כשהם נוגעים לציבור החרדי. לכן האפשרות השנייה היא לפעול לחקיקה כזו המצמצמת את האפשרות של בג"ץ לבטל חוקים, כך שבחקיקה חוזרת ונשנית בכנסת באותו נושא לא תהיה לו עמידה וסמכות לבטל את החוק.

הציבור החרדי למד תורה בארץ ישראל הרבה לפני קום המדינה. הציבור החרדי השתדל להתנהל בצורה לגיטימית ולהיות חלק מהחקיקה במדינה. בג"ץ מוביל לעימות. מוליכים אותנו לדרך ללא מוצא ודוחקים אותנו לפינה בנושא הכי ערכי ושורשי מאז היותנו לעם. ישיבת הבג"ץ במגדל השן תערער את שלטון החוק. זהו פסק דין שלא יוכל להתממש לעולם. פסק דין זה מוכיח כי בית המשפט מנותק מערכי עם ישראל ותורת ישראל. לימוד התורה הוא הערך העליון ביותר. כל זכותנו וקיומנו, הקנייני, המוסרי והערכי, הינו רק בגלל תורת ישראל.

לא יעלה על הדעת שרוב של שופטי בג"ץ יגבר על רוב בכנסת. אפשר לפגוע בגופנו אך אי אפשר לשבור את רוחנו ולא ניתן לשנות את דרכנו. ההכרח והציווי של לימוד התורה הם סלע קיומנו וככאלה הם יגברו על פסיקות כאלה ואחרות. נילחם בכל כוחנו למען האפשרות ללמוד תורה בארץ ישראל, כפי שאבותינו מסרו את נפשם על כך. ערכים לא משנים גם בפסיקות של הבג"ץ.