בג"ץ דחה היום (ראשון) על הסף עתירה לחייב את היועץ המשפטי לממשלה להגדיר את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כחשוד בתיק 3000, "פרשת הצוללות", ולזמנו לחקירה פלילית באזהרה. השופטים נימקו את החלטתם ב"היעדר עילה להתערבות באופן ניהול החקירה על-ידי רשויות אכיפת החוק". השופטים כתבו בהחלטתם כי "בית משפט זה אינו מחליף את רשויות החקירה ואכיפת החוק, אינו מסיג את גבולן ואינו פועל כ'יועץ משפטי-על' או כ'שופט חוקר'. אין דרכו של בג"ץ להתערב בחקירה שעודנה מתנהלת".

את העתירה הגיש בנימין אייבי, ובה נטען כי די במידע הידוע לציבור כדי לבסס חשד סביר המצדיק פתיחת חקירה פלילית נגד ראש הממשלה וכי החלטתם של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ושל פרקליט המדינה, שי ניצן, שלא לראות בו חשוד ולא לחקור אותו באזהרה היא "בלתי סבירה באופן קיצוני". מנגד טענה המדינה כי העתירה נועדה כדי "להפעיל לחץ בלתי ראוי על רשויות האכיפה".

השופטים יצחק עמית, אורי שהם וג'ורג' קרא קיבלו את עמדת המדינה ודחו את טענות העותר על הסף. "לא מצאתי כי מקרה זה בא בשערי אותם מקרים חריגים המצדיקים התערבותו של בית משפט זה באופן ניהול החקירה על-ידי רשויות אכיפת החוק", כתב השופט עמית בהכרעת הדין. "גם חשיפת מידע לציבור על התפתחות הפרשה מהווה חלק בלתי נפרד משיקול הדעת הרחב הנוגע לאופן ניהול חקירה". אל דעתו הצטרפו השופטים האחרים, שאף הטילו על אייבי לשאת בהוצאות משפט בסכום של 2,000 שקלים.תיק 3000 עודנו נחקר במשטרה, שהבהירה כמה פעמים שנתניהו אינו חשוד בו. מקורביו, לעומת זאת, נחקרו באזהרה וחלקם אף היו עצורים בפרשה. לפני כמה שבועות חתם איש העסקים מיקי גנור, המתווך בעסקת הצוללות ונציג התאגיד הגרמני טיסנקרופ, על הסכם עד מדינה וגורמים המעורבים בחקירה העריכו כי היא עוד רחוקה מסיום.