ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד אפריטיפים, ליקרים ודיז'סטיפים 2020