ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד ברבן, ריי וויסקי קנדי 2019