ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד ברנדי, גראפה ואו דה-ווי 2019