ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד סקירות, ביקורות והמלצות 2020