ארכיון סנהדרינק -אלכוהול ועוד שרי, פורט ויינות מחוזקים 2020