השכר החודשי הממוצע במשק בחודש ספטמבר עלה ל-9,489 שקלים, עליה של 2.2% לעומת השכר הממוצע במשק בספטמבר של שנת 2013.  הפערים בין השכר חודשי הענפי הממוצע גבוהים מאוד. שכר עובדי ענפי הכרייה והחציבה הסתכם ב-20,862 שקלים, לעומת שכר של 4,235 שקלים בלבד של עובדי שירותי אירוח ואוכל,  פחות משכר המינימום של היום.
בעלי שכר ענפי גבוה הם גם עובדי חשמל ומים, עם שכר חודשי ממוצע של 18.912 שקלים, עובדי מידע ותקשורת 17,678 שקל ועובדי שירותים פיננסים הולכים הביתה עם שכר חודשי ממוצע של 15,817.  

בקצה השני בעלי שכר נמוך הם אנשי שירותי ניהול ותמיכה עם 5,117 ש"ח, עובדי שירותים אחרים מרוויחים מדי חודש 5,602 שקל ואילו אומנים מרוויחים 5,669 שקלים. אנשי חינוך מרוויחים 7,480 שקלים לחודש, מצבם של פועלי תעשיה לא רע יחסית עם 12,904 שקלים מדי חודש והם יכולים לגמור את החודש.

מתוך הנתונים שפורסמו על ידי הלמ"ס עולה שמספר משרות שכיר בספטמבר השנה הסתכם ב 3.23 מיליון לעומת .3.13  מיליון באוגוסט.