בקומה ה-14 של הקריה בתל אביב נכנס הערב לתפקידו סגן הרמטכ"ל האלוף יאיר גולן שהחליף את הרמטכ"ל הבא של צה"ל האלוף גדי איזנקוט אשר מילא תפקיד זה במהלך השנתיים האחרונות. האלוף גולן התמודד מול איזנקוט על תפקיד הרמטכ"ל, אולם כבר בשיחתו הראשונה עם שר הביטחון אמר כי הוא מפנה את הדרך לעמיתו מגולני האלוף איזנקוט.

"יאיר, אתה התחלת כבר בטח לגלות כמה דברים שגם כאלוף פיקוד לא ראית ולא הכרת", אמר שר הביחון משה בוגי יעלון. "אתה מגיע עם תרמיל מלא ממסלול השירות ומהתפקידים הקודמים. תפקיד סגן הרמטכ"ל זה משהו אחר, כי הוא המפגש הראשון בין בניין כוח להפעלת כוח. יש פה עשייה עצומה ואתגרים עצומים בתקופה מאתגרת מכל הבחינות".

"יאיר, אתה מגיע עם הרבה מאוד ניסיון, ואין לי ספק שתשכיל לזהות את התפקיד בצורה נכונה" אמר הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ. "זו תקופת כניסה לא פשוטה בכלל, בטח מהפן המשאבי, ששם עיקר המשקל שלך צריך להיות, לצד הרגישות המבצעית והאתגר היותר גדול שמחייב הובלה".
"התפקיד הזה הוא תפקיד מאתגר במיוחד, בשל השתנות האיומים, הסיכונים הרבים, לצד ההזדמנויות" אמר הסגן היוצא האלוף גדי איזנקוט." אני משוכנע שתכניס רוח חדשה, רוח רעננה ותרומה משמעותית למטה הכללי ולצה"ל כמו שעשית בכל התפקידים עד כאן". ערב כניסתו לתפקיד הרמטכ"ל אמר איזנקוט "אני מצפה ליטול אחריות גדולה יותר ולהמשיך ולחזק את צה"ל ואת ביטחון מדינת ישראל".
הסגן הנכנס האלוף יאיר גולן אמר "היום בבוקר שוחחתי עם ראשי האגפים ומפקדי הזרועות על שלושה קווים מובילים בתפקיד. הראשון הוא הצורך בגיבוש תפיסה מוצקה נוכח אתגרי העתיד, השני הוא הצורך לקיים התנהלות תקציבית מושכלת בעידן לא פשוט, והשלישי הוא הצורך בקיום תרבות ארגונית של ניצול זמן. האווירה כיום במטה הכללי היא יוצאת מן הכלל וכוללת שיתוף פעולה של עבודה בראיית השלם, ואני בטוח שזה ימשך גם בעתיד".
האלוף גולן כיהן בתפקידו האחרון כאלוף פיקוד הצפון. הוא גדל בחטיבת הצנחנים ונחשב לקצין איכותי מאוד בעל רקורד שפותח לו את המסלול להתמודד בקדנציה הבאה על תפקיד הרמטכ"ל. לאלוף גולן מצפה אתגר לא קטן בהיותו סגן הרמטכ"ל ובעצם מי שמשמש כ"מנכ"ל" הצבא במציאות ביטחונית מאתגרת לצד מציאות כלכלית לא פשוטה.