היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין הודיע לשר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ', כי הממשלה הנוכחית לא תוכל למנות מפכ"ל חדש ונציב שב"ס. משמעות הדבר היא שהמינויים יידחו במספר חודשים, כשההערכות מדברות על כך שהמינויים יתבצעו רק בחודש ספטמבר. בלשכת השר לבטחון פנים שוקלים שתי אפשרויות: מינוי ממלא מקום, או הארכת כהונה של המפכ"ל, יוחנן דנינו, בשנה נוספת. לדנינו פנו בימים האחרונים על מנת לבדוק את נכונותו להשאר עוד מספר חודשים בתפקיד. ההערכות הן כי אם לא תהיה הארכת כהונה, המפכ"ל החדש ימונה רק בספטמבר ולכן עדיף להמשיך את הכהונה בשנה נוספת.


"ראוי להותיר את ההכרעה בעניינים חשובים אלו לממשלה הבאה שתיכון לאחר הבחירות…קיים חשש כי ביצוע המינויים בתקופה זו ייתפס מבחינה ציבורית כניסיון להכריע ערב הבחירות בסוגיה שראוי להותיר לידי הממשלה הבאה, דבר העלול להעלות חשד לפגם בהליכי המינוי גם אם, לגופם, לא דבק בהם כל פגם".

"הצורך בביצוע מינויים של קבע לתפקיד מפכ"ל המשטרה ונציב שירות בתי הסוהר בעת הזו אינו גובר במשקלו על דרישת האיפוק שעל הממשלה לגזור על עצמה, המתחייבת מהיותה בגדר שלטון-מעבר״, נכתב עוד במכתב מענה ששלח היועמ״ש לשר אהרונוביץ, "ההלכה הפסוקה קובעת כי על הממשלה והשרים בממשלת-מעבר וערב בחירות לנהוג "באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת". 

 

במכתבו מסביר היועץ, "נכון לעתה, טרם נבחרו על-ידי השר המועמדים שעליהם יבקש להמליץ לממשלה, וממילא טרם נבחנה מועמדותם של אלו על-ידי הוועדה המייעצת וטרם אושרו המינויים על-ידי הממשלה. בנסיבות אלו, ככלל, חל הכלל האמור לעיל שלפיו יש להימנע ממינויים של קבע למשרות כדוגמת אלו בתקופת בחירות, זולת אם קיים צורך חיוני באיושן המיידי באופן קבוע אשר לא ניתן להביאו על סיפוקו באמצעות פתרון סביר והולם אחר״.