ירידה קלה באבטלה נרשמה בחודש נובמבר, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני). בחודש שעבר נרשמו 5.6 אחוזי אבטלה לעומת 5.7% באוקטובר. מספר המשתתפים בכוח העבודה, בני 15 ומעלה גדל ל-3.82 מיליון בני אדם, המהווים 64.5% מכח ההעבודה. מבין המועסקים, יש רוב לגברים על פני הנשים (1.9 מיליון לעומת 1.7 מיליון).


אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 עלה ל-80 אחוזים בנובמבר לעומת 79.4% באוקטובר 2014, כשבין הגברים הוא עומד על 85% ובין הנשים על 75.1%.

עם זאת מאחורי הנתונים החיוביים האלו מתחבאים נתונים פחות טובים, שכן מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא של 35 שעות ויותר בשבוע ירד ב-6.4% (168 אלף עובדים) לעומת אוקטובר 2014 ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי - פחות מ-35 שעות שבועיות - עלה ב-11.6% לעומת אוקטובר 2014 - תוספת של כ-97 אלף מועסקים.