בית המשפט העליון אישר היום (שלישי) לחברת 'אפק' לבצע קידוחי ניסיון לחיפוש נפט ברמת הגולן. הדיון התקיים בעקבות עתירה של תושבים ברמה ושל עמותת 'אדם, טבע ודין', שביקשו למנוע את הקידוחים. שופטי העליון ביטלו את צו הביניים שאסר על תחילת העבודות ומחק את העתירה.בעתירה, אשר הוגשה בחודש ספטמבר, נטען כי סוג הנפט המצוי באיזור המתוכנן לקידוחים בגולן הינו נפט כלוא (Tight oil) הדורש הפעלת אמצעים מיוחדים לשם "פיצוח" הסלע והגברת יכולת הזרימה של הנפט, בשיטה אשר כוללת שימוש בכמויות אדירות של מים וכימיקלים שונים. עוד נטען כי תוצרי הקידוחים עלולים להוביל לזיהום אדיר של מי התהום והנחלים הזורמים לכנרת, כמו גם לתנודות קרקע באיזור בעל רגישות גבוהה. 


בהחלטה שניתנה היום כתבו השופטים: "אין תסריט כזה שניתן יהיה להפיק נפט מבלי אישור מפורש לכך... אם יימצא נפט יצטרכו לדון ולהכריע בנושא, אך אנחנו עדיין לא שם". עוד קבע בית המשפט העליון כי  "מכל החומר שלפנינו עולה כי לא צפוי נזק מקידוחי החיפוש". 

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין', אמר לאחר הדיון: "מדובר בהישג משמעותי בעל משמעויות רחבות היקף על הפקות נפט בישראל. בג"צ קיבל את עמדתנו כי קיימת הפרדה בין קידוחי הניסיון לבין ההפקה המסחרית, ובשלב הניסיון לא תותר הפקה של יותר מחביות בודדות של נפט".

מחברת 'אפק' נמסר בתגובה: "בית המשפט העליון הסיר את צו הביניים שניתן בעקבות העתירה ומחק את העתירה. החלטת הוועדה המחוזית עומדת בעינה. חברת 'אפק' נערכת לחידוש העבודות כבר בזמן הקרוב".