בג"צ הורה היום (חמישי) להרוס את המבנים במאחז הגדול ביותר ביהודה ושומרון, מאחז עמונה, עד לתום שנת 2016. בפסק דינו של הנשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, נכתב כי "לא בנקל מורים אנו על ביצוע של צווים שמתוקפם יפונו מבני היישוב, המשמשים למגורים של תושביהם במשך שנים לא מעטות".

עוד נכתב בהחלטה: "אין ספק כי השלכות ביצוען של צווי ההריסה קשות וכואבות עבור התושבים ובני משפחותיהן... עם זאת, אין בקושי זה כדי לאפשר הכשרה של בניה בלתי חוקית על קרקע פרטית, ואין בו כדי להצדיק אי אכיפה של הדין".

הנשיא גרוניס כתב עוד: "אי פינוי המיבנים מהווה הפרה של התחיבויותיהם החוזרות של נציגי המדינה בפני בית המשפט, תוך פגיעה חריפה בזכויותיהם של התושבים המוגנים באיזור, ומניעת גישתם לקניינם הפרטי. פגיעה זו בשלטון החוק ובזכויות התושבים המוגנים היא המחייבת, על אף הפגיעה בתושבי היישוב עקב פינוי המבנים בשטחו".

המדינה הייתה אמורה לפנות את עמונה כבר בסוף שנת 2012, אך בנובמבר האחרון הגישה הפרקליטות בקשה לדחייה של חצי שנה, אותה קיבלה משופטי העליון, גרוניס, אסתר חיוט וחנן מלצר, עד לאפריל, שם הוארכה התקופה עד ליולי. כעת בג"צ קובע כי עד סוף 2016 יש לפנות את היישוב.