הממונה על ההגבלים דיוויד גילה מגיב היום (ראשון) לראשונה על החלטתו, הקובעת כי מונופול הגז מול חופי ישראל הוא "הסדר כובל" שיש לפרקו. גילה מסר את הדברים במסגרת מכתב תגובה, ששיגר למשרד האנרגיה, לאחר שמנכ"לית המשרד, אורנה הוזמן בכור, ביקרה בשבוע שעבר בחריפות את החלטתו.
 

תחת הכותרת "הצרכן הישראלי ראוי לגז טבעי במחיר תחרותי" קובע גילה: "נמנעתם עד כה בתוקף להביע עמדה ביחס למתווה בטיוטת הצו, הגם שהמדובר באירוע מהותי ביותר למשק האנרגיה. מצד שני אתם מביעים תרעומת על ההסדר".
 

גילה ממשיך ותוקף: "ממכתבך, כמו גם ממדיניות המשרד, עולה כי לאורך השנים העמדה הייתה שהאינטרס העיקרי הוא שלא למנוע את פיתוח מאגר לוויתן גם אם המשמעות היא הכפפת המשק הישראלי כולו לטובת מונופול גז אימתני, שצפוי לשלוט במרבית מקורות האנרגיה של המשק במשק שנים רבות".
 

גילה הוסיף כי הוא חולק על גישה זו מכל וכל: "הצרכן הישראלי ראוי לא רק לגז טבעי, אלא הוא ראוי לגז טבעי במחר תחרותי והוא ראוי למשק גז תחרותי". לטענתו, הוא פעל על פי סמכותו בחוק, וההחלטה על קביעת הסדר כובל נתונה באופן בלעדי לסמכותו. הוא אף ציין כי אינו מוסמך לאשר הסכם שאינו עומד במבחני החוק המהותיים ובכללם קידום התחרות במשק.

"משהגעתי לכלל מסקנה כי ההסכם שגובש אינו עומד במבחנים מהותיים אלה, אין בדעתי להמשיך לקדמו", סיכם גילה. הוא ציין כי הוא שותף לחשש לעתידו של משק הגז הטבעי, אבל בידי משרד התשתיות יש סמכויות שיכולות להעניק מספר פתרונות לבעיה בדרך שתמזער את הנזק מפיתוח מונופול הגז.
 

הצעדים האפשריים לטענתו הם: הקמת תשתיות שיאפשרו להרחיב את קיבולת מאגר הגז תמר, סמכויות לקדם פתרון של אחסון גז טבעי בתמר במאגר ים תטיס, סמכות לחייב את בעלי תמר להקים צנרת נוספת להובלת גז טבעי מתמר, וסמכות הממונה על משק הגז לחייב את בעלי המאגרים לפתח את התגליות שבהן כבר נמצא גז (כולל מאגר כריש ותנין).