מליאת הכנסת תתכנס היום (שני) לכנס פגרה מיוחד. סדר-היום יכלול הודעה של הממשלה על אישור מינויו של ח"כ צחי הנגבי (ליכוד) לתפקיד סגן שר במשרד הבריאות, בנוסף על תפקידו כסגן שר במשרד החוץ, והודעה על אישור מינויה של ח"כ ציפי חוטובלי (ליכוד) לתפקיד סגנית השר במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בנוסף על תפקידה כסגנית שר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. 
 

בנוסף לכך, על-פי דרישתם של למעלה מ-25 חכ"ים, הכנסת תדון גם בהצעות לסדר-יום בנושא "מונופול הגז" ודו"ח העוני.הישיבה תכלול הצהרות אמונים של חברי הכנסת ראלב מג'אדלה (עבודה)  ויובל צלנר (קדימה), שנכנסו לכנסת במקומם של הח"כים הפורשים בנימין בן-אליעזר וישראל חסון.