אלמונים השחיתו הלילה בית כנסת בחיפה. 

הם ריססו על קירותיו ססמאות וציורים בעלי אופי מיני וגרמו נזק גם לדלת בית הכנסת.

המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.