על כנסיית הדורמציון בירושלים רוססו כתובות תג מחיר, וכן נוקבו צמיגים של כלי רכב שחנו סמוך לכנסייה. המשטרה פתחה בחקירה.