נשיא המדינה קיבל את תוצאות הבחירות הרשמיות מיו"ר ועדת הבחירות אלייקים רובינשטיין.

"בדמוקרטיה יש דעות שונות ומפלגות שונות, אבל בשעת הצורך עלינו לדעת להתעלות ולהתקדם כעם אחד", אמר פרס במעמד קבלת התוצאות.

"אני מודע לאחריות המוטלת עליי על פי החוק", הוסיף פרס. "זו אחריות כבדה מאד ובכוונתי לקיימה מתוך כבוד עמוק לאזרחים, כדי לאפשר הקמתה של ממשלה שתשקף את רצון העם בהקדם האפשרי".