בנק לאומי הגדיל את רווחיו ברבעון השלישי של 2013 ב-15.9 אחוזים ל-555 מיליוני שקלים. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיים הבנק ברווח של 1.6 מיליארד שקלים, זינוק של 54.5 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מתחילת השנה מהווה תשואה של 8.5 אחוזים על ההון העצמי. הונו העצמי של הבנק מסתכם ב-26.1 מיליארדי שקלים והוא מנהל נכסים בהיקף של טריליון שקלים. השליטה בבנק לאומי מפוזרת בקרב מספר בעלי מניות. הבנק מנוהל על ידי רקפת רוסק עמינוח, ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמש דוד ברודט.