שר החינוך, שי פירון, הנחה את הנהלת משרדו לקיים בבתי הספר דיונים אודות תרומתו הגדולה של אריאל שרון למדינת ישראל. ממחר יעמדו לרשות המורים מערכי שיעור מיוחדים שהוכנו בנושא במשרד החינוך. השר פירון שלח תנחומים למשפחת שרון ואמר כי מערכת החינוך כולה מרכינה ראש לזכרו.