המחאה הבאה בדרך: "פורום ועדי ההורים היישובים" דורש להפסיק את תשלומי ההורים החל משנת הלימודים הבאה. הפורום שלח מכתב לשר החינוך נפתלי בנט וליו"ר ועדת החינוך יעקב מרגי לקראת הדיון שיתקיים ביום שלישי הבא בוועדת החינוך של הכנסת, ובו הוא מבקש שלא לאשר את התשלומים שנמסרו לוועדה.

"בכוונת 'פורום ועדי ההורים היישוביים' ליזום הצעת חוק, שתסיר אחת ולתמיד את חרפת המיסוי המעוות והפוגעני המוטל על הורי ישראל ויקבע את תכולת חוק חינוך חובה - כחינוך חינם", מסר ל"מעריב" יו"ר הפורום, זאב גולדבלט.

לדבריו, מדובר בחוק שיקבע את מקור המימון לכל הפעילויות על בסיס המלצות וועדת לנגרמן (שהוגשו כבר לפני כ-25 שנה), ואשר בבסיסן, ביטול לאלתר של מוסד "תשלומי ההורים", ויצירת מקור חלופי למימון כלל הפעילויות. "מדובר בתשלומים לפעילויות כגון טיולים, סל תרבות שהיום מתבצע לפי תוכנית של משרד החינוך הקובעת את היעדים ואת התשלום שהורים מצטרכים לשלם".

"תשלומי ההורים בישראל הם נטל שעל ההורים לשלם במסגרת חוק לימוד חובה. לא כל ההורים מסוגלים לעמוד בנטל ופעמים רבות על וועדי ההורים בבית הספר מוטלת מלאכת הגבייה באופן שמעמיד אותנו - ההורים מול הורים אחרים. אנחנו דורשים שמדינת ישראל תהיה אחראית ולא תטיל את האחריות על מימון מערכת החינוך על ההורים.", הוסיף אבנר ביטון, יו"ר ועד ההורים בבאר שבע.

"זהו צעד ראשון לקראת מהלך ציבורי נרחב שבכוונת פורום ועדי ההורים היישוביים להוביל בשבועות הקרובים", נמסר מפורום."במידה ובקשותינו לא יענו, אנו מתכוונים להורות לוועדים להימנע מחתימה על חוזר התשלומים שוועדת החינוך צריכה לאשרו בשבוע הבא".