אוזג'יאן דניז

אוזג'יאן דניז
פארוק מ"הכלה מאיסטנבול"