חומת ברלין

חומת ברלין
המונח "חומת ברלין" מייצג את המחסום שהוקם בתחילת שנות השישים בין גרמניה המערבית לבין גרמניה המזרחית. היוזמה להקמת החומה הגיעה מצדם של השלטונות הסובייטים שחששו מגל ההגירה הגדול של תושבי גרמניה המזרחית הקומוניסטית שנהרו לעבר גרמניה המערבית, בעלת הזיקה למדינות מערב אירופה ולארצות הברית. חומת ברלין, שמכונה לעיתים גם בשם "החומה" ושהייתה אחד מהסמלים הידועים למלחמה הקרה שבין המזרח למערב באה לקיצה בשנת 1989, לאחר מחאה ציבורית נרחבת.