מזג האוויר

מזג האוויר
מזג האוויר הוא מונח המתייחס למצב האטמוספירה בזמן ובמקום נתונים, תוך בחינת היחסים שבין האוויר, החום והמים. עיקר החשיבות של התחום כיום היא בחיזוי מזג האוויר, מלאכה הנעשית תוך ניתוח תמונות לווין ושימוש במפה סינופטית. התחזיות הן לרוב לפרק זמן של מספר ימים קדימה, אם כי ניתן למצוא גם תחזיות לפרקי זמן ארוכים יותר.