נועה אייל

נועה אייל
נועה אייל, צעירה בת 17, נרצחה ב-1996 בירושלים