עשרה בטבת

הר הבית  (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
צום עשרה בטבת הוא אחד מארבעה ימי התענית היהודיים לזכר חורבן בית המקדש. הצום חל בי' בטבת מכיוון שביום זה, בשנת 588 לפני הספירה, הטיל נבוכדנצר מלך בבל מצור על ירושלים. בתום המצור, בט' בתמוז, נפרצו חומות ירושלים וחודש לאחר מכן, נחרב בית המקדש הראשון. מאז שנת 1950, יום זה מצוין במדינת ישראל גם כיום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה שיום פטירתם לא נודע.