מזג האוויר היום (שישי) יהיה שרבי ברוב אזורי הארץ והביל ברצועת החוף, ויוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בלילה יהיה מעונן חלקית, יתכנו הגבלות ראות במשור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. 

בתל אביב הטמפרטורות ינועו בין 33 ביום ל-27 בלילה, בירושלים בין 40 ביום ל-30 בלילה, בחיפה בין 33 ביום ל-28 בלילה ובבאר שבע בין 43 ביום ל-26 בלילה. בטבריה הטמפרטורות יטפסו עד 46 ביום, בעוד שבאילת ל-48. 

נציב כבאות והצלה, רב טפסר דדי שמחי חתם אתמול על צו האוסר על הדלקת אש בשטחים הפתוחים בכל הארץ נוכח הסכנה להתפשטות אש וסיכון חיי אדם ורכוש. ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב בה הוצגו נתוני מזג האוויר החריגים בימים הקרובים המאופיינים בעומס חום כבד עד קיצוני ותנאים המעודדים היווצרות שריפות והתפשטותן. 

"מטרת הצו, לצמצם ככל שניתן פגיעה מיותרת בחיי אדם ורכוש מתוך הבנת כובד האחריות וההשלכות הסביבתיות הכרוכות בהדלקת אש בשטחים פתוחים", אמר נציב כבאות והצלה והוסיף: "האזרחים מתבקשים לגלות אחריות ולהישמע להוראות הבטיחות מצילות החיים". 


תוקף הצו החל מהיום, ועד ליום שבת, ה-31 באוקטובר והוא רלוונטי בכל יום החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 21:00 כמפורט באזורים ובתנאים המפורטים: 

• בכל שמורות טבע, חורש ויער, ובכל שטח שבו קיימת צמחייה דליקה וכן בכל תחום יישוב, ולרבות בשטח הסמוך הנמצא במרחק של עד 500 מטרים מהם.

• על אף האמור בסעיף לעיל, ניתן לבצע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח כאמור, ובתנאי שהעבודות יתבצעו במרחק העולה על 20 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה וכן יינקטו על ידי מבצע העבודות או מי מטעמו כל האמצעים למניעת היווצרות והתפשטות דליקה, לעניין זה יהיו האמצעים לא פחות מהקבוע בתקנה 6 לתקנות מים, חול וכל אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת.
 
• מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

כאמור, מזג האוויר בימים הקרובים ייעשה קיצוני. היום חלה עליה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ונעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, הביל במישור החוף עם עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תחול הכבדה בעומס החום ויהיה שרבי ברוב אזורי הארץ והביל במישור החוף, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בשבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ושרבי ברוב אזורי הארץ והביל במישור החוף. ייתכן גשם קל.