ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, עו"ד אווקה זנה, פנה היום (ראשון) ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, וביקש ממנו להורות על חקירה פלילית בגין שימוש במידע פלילי חסוי מהמרשם הפלילי של סלמון טקה ז"ל, הצעיר ממוצא אתיופי שנורה למוות על ידי שוטר בקריית חיים.

הפנייה נעשתה על רקע פרסומים שונים, רובם בלתי מבוססים ומכפישים, בהם דווח על עברו הפלילי ה'מכביד', לכאורה, של טקה ז"ל. במכתב ששלח עו"ד זנה הוא מציין כי הפגיעה בפרטיותו של המנוח חצתה כל גבול והיא מהווה עבירה פלילית חמורה, לכאורה, שיש לחקור אותה. לדבריו, הפצת המידע הנ"ל  נעשית תוך רמיסה גסה של איסורי החוק, ויש למצות את הדין עם האחראים לכך.
 
לדברי עו"ד זנה, "אופן ההתנהלות של המפיצים מעלה חשד ממשי כי הפצת המידע הפלילי, בין אם באופן מדויק בין אם באופן מסולף, נעשתה במזיד על מנת לצייר את המנוח כמי שאינו קורבן תמים. הפגיעה במנוח ז"ל ובמשפחתו היא כפולה: מעבר לפגיעה בפרטיותו של הקורבן, יש כאן גם פגיעה בשמו הטוב, כאשר הפרסומים הללו נעשו כדי להשמיץ אותו,  ואסור לעבור על כך לסדר היום, קל וחומר אם מקור המידע הוא ממרשם שאמור להיות בידי רשויות המדינה בלבד".