חדשות מתפרצות

בוטל דיון שאמור היה להתקיים בנושא "חוק המישוש"

דיון שאמור היה להתקיים בנושא "חוק המישוש" בוטל כדי לאפשר למשרד לביטחון הפנים ולמשטרה להגיע לנוסח מוסכם עם היועצת המשפטית של הועדה לאור התנגדותה לנוסח המוצע.

"חוק המישוש" מאפשר להרחיב את סמכויות השוטר, לחפש על גופו של אדם כשמתעורר חשד לגביו. החוק ייצור עילה חדשה שתסמיך שוטר לחפש על גופו של אדם בהעדר חשד לגביו, באמצעות קביעה בחוק של מקומות שניתן יהיה לחפש על גופו של אדם שמצוי בהם או בקרבתם, באמצעות הסמכת מפקד מחוז במשטרה להכריז על מקומות שבהם ניתן יהיה להפעיל את הסמכות ללא חשד, לזמן קצוב.

היועצת המשפטית של הוועדה הביעה הסתייגות מהצעת החוק, וסברה כי ראוי להעניק למשטרה סמכות לחיפוש נשק בהתקיים חשד סביר למעשה אלימות. בנוסף, מתן סמכות לחיפוש ללא חשד באזור שהוכרז שיש לגביו חשש ממשי שעלולה להתבצע בו פעילות חבלנית עוינת. חיפוש שיבוצע בנוהל שיקבע המפכ"ל. עוד מציעה היועצת המשפטית, כי ההכרזה תוגבל והארכתה תהיה בסמכות המפכ"ל וכי סמכות זו תקבע בהוראת שעה לשנה.

אריק בנדר 15/12/2015 21:08
שתפו:
עוד מבזקים