חדשות מתפרצות

הכנסת אישרה את חוק "איה כורם", המגן על זכויות המוזיקאים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק "איה כורם", המגן על זכויות האמנים במוזיקה. בעד החוק הצביעו 47 חברי כנסת מול ס ח"כים התנגדו.

החוק קובע כי לא תערך התקשרות בלעדית עם אמן לרבות חוזה היקף (התקשרות בלעדית עם אמן הכוללת את מלוא ההיבטים של פעילותו האמנותית) לתקופה בלתי סבירה. לעניין זה, חזקה שתקופת התקשרות עם אומן היא בלתי סבירה אם היא עולה על שבע שנים מיום תחילת ההתקשרות, ובחוזה היקף אם היא עולה על חמש שנים מיום תחילת ההתקשרות, וזאת זולת אם הוכח אחרת. עוד נקבע שאין בחוק כדי למנוע מהצדדים מלהתקשר בחוזה חדש ביניהם בתום תקופת ההתקשרות.

אריק בנדר 13/02/2017 17:56
שתפו:
עוד מבזקים