חדשות מתפרצות

הצעת החוק לביטול פקודת העיתונות המנדטורית אושרה בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לביטול פקודת העיתונות, מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדה הצעה של ח"כ דב חנין.

בדברי ההסבר נכתב: "בהצעת חוק זו מוצע, כצעד נוסף, לבטל גם את פקודת העיתונות וזאת בשל הפגיעה הקשה בזכויות החוקתיות לחופש ביטוי ולחופש העיסוק, וכן בשל כך שהמדובר בפקודה מנדטורית, ארכאית, שההסדרים הקבועים בה אינם מותאמים להתפתחויות שחלו מאז חקיקתה בתחום העיתונות בפרט ובתחום התקשורת בכלל"

אריק בנדר 13/02/2017 22:22
שתפו:
עוד מבזקים