בנק מזרחי טפחות סיים את הרבעון השלישי של 2016 ברווח שיא של 373 מיליון שקל - גידול של 12 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הבנק מנוהל על ידי אלדד פרשר ונשלט על ידי משפחת עופר ומשפחת ורטהיים. בעקבות הרווח הוחלט על חלוקת דיוידנד במזומן של 56 מיליון שקל. ההתרחבות העסקית באה לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות. האשראי לציבור גדל ב-6.7 אחוז והסתכם ב-168.6 מיליארד שקל.האשראי למשקי בית עלה ב-9.0% והאשראי לעסקים בינוניים גדל ב-10.6%. פיקדונות הציבור גדלו ב-9.9 אחוז ל-173.7 מיליארד שקל.ההוצאות התפעוליות ירדו ב-0.7 אחוז ל-815 מיליון שקל. זאת, לעומת 821 מיליון שקל ברבעון המקביל - קיטון של 0.7%. מתחילת השנה חילק הבנק לבעלי המניות 150 מיליון שקל.