תקדים נרשם היום (שני) בפסיקתו האחרונה של הנשיא הפורש של בית הדין הארצי לעבודה השופט יגאל פליטמן, לפיו הטיפים למלצרים בענף המסעדות יחשבו שכר עבודה לכל דבר לצורך חישוב זכויות העובדים, כאשר האחריות תהיה על המעסיקים. בטקס הפרישה שלו, דן הנשיא פליטמן בשני ערעורים בדבר "פשר התשר (הטיפ) המשולם למלצרים בענף המסעדנות", כפי שכינה את הסוגיה."החלטנו על פסק דין מאוחד בשני ההליכים, לאור הבסיס הנורמטיבי הרחב המשותף להם, הנוגע לראיית התשר כשכר עבודה. לאור מורכבות הסוגיה והשלכותיה רחבות ההיקף. מדובר בסוגיה הרלוונטית לכ-200 אלף עובדי ענף המסעדנות ולאלפי מסעדות ובתי קפה בכל רחבי הארץ", כתב פליטמן בפסיקתו האחרונה.הוא קובע כי "התשר ניתן על ידי הלקוח עבור כל שרשרת השירות, החל מטיב האוכל ואופן הגשתו, וכלה באווירת המסעדה ואופייה. מצב זה מחייב סיווג התשר כהכנסת עבודה של עובדי שרשרת השירות מאת המעסיק, הן לעניין משפט העבודה והן לעניין דיני הביטוח הלאומי".השופט ציין גם כי "לפיכך, כספי התשר בענף המסעדנות צריכים להיחשב כהכנסת המסעדה, וכל הכנסה של המלצר מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו. זאת, גם אם התשר שולם ישירות למלצר; גם אם הוא לא עבר דרך הקופה; גם אם שולם באמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולמה הארוחה וגם אם הוא לא נרשם בספרי המסעדה או ביומן השירות".המלצר עלול לעמוד בפני שוקת שבורה בביטוח הלאומי


בפסק הדין מותח פליטמן ביקורת על המצב הקיים, בו ככל שהתשר שלא נרשם בקופת המסעדה אינו שכר עבודה, אף שניתן בפועל למלצר כתמורה עבור עבודתו, יחושבו זכויותיו הסוציאליות על פי הכנסתו ה"רישומית" בלבד, ולא על פי הכנסתו האמיתית מכמה סיבות: "במקרה המזכה בגמלה, עשוי המלצר לעמוד בפני שוקת שבורה של שלילת גמלתו חלקית או כליל, עקב אי תשלום דמי ביטוח על ידו, בגין התשר שניתן לו ישירות"."המצב המשפטי הנוכחי", לטענתו, "מכשיר הלכה למעשה העלמת מס בהיקפים אדירים, המוערכים בכמיליארד עד שני מיליארד שקל בשנה, בגין כספי תשר הנחשבים כשכר, אלא שלא משולם עליהם מס".פליטמן מתח גם ביקורת על הכנסת שלא הצליחה עד היום להסדיר חקיקה בנושא: "חרף הצעות חוק שהוגשו בנושא וחרף המלצותיה של ועדת פרידמן שהוקמה בזמנו להסדרתו, לא הוסדר נושא התשר עד היום על ידי המחוקק. הגענו לכלל מסקנה, שאין מנוס אלא לקבוע הלכה חדשה בנושא".הנשיא הפורש פליטמן הטיל בפסיקתו את האחריות הבלעדית לדיווח על כספי הטיפים על המעסיקים, בעלי המסעדות והברים וקבע עוד כי "אי תשלום דמי ביטוח לאומי בגין כספי התשר לא ייחשב כאי תשלום מצד עובד שרשרת השירות, משום שלא הוא חייב בתשלומם למוסד לביטוח לאומי. לפיכך, גם לא יהיה מקום לשלילת גמלתו או הפחתת שיעורה, ובקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה מחליפת הכנסה, ייחשב הביטוח הלאומי אותה הכנסה על פי שכרו האמיתי והמלא, של עובד שרשרת השירות, לרבות כספי התשר. אם לא שולמו דמי ביטוח בגין התשר, יהיה מקום לשקול אם המוסד רשאי לחזור אל המעסיק בתביעת שיפוי ובאילו תנאים".מובילי המאבק מברכים


ח"כ דב חנין (חד"ש - הרשימה המשותפת), שהוביל בכנסת את הניסיון להסדיר בחקיקה את סוגיית הטיפים, אמר לאחר הפסיקה: "ההחלטה מחייבת אותנו להתקדם במהירות להסדרת סוגיית הטיפים בחקיקה, כדי למנוע פגיעה במלצרים והמשך אי הוודאות בתחום. מקובל לחשוב על מלצרות כ'עבודה זמנית', אבל למעשה, רוב העובדים והעובדות בענף מועסקים בממוצע לפחות שלוש שנים. אלה הן שנים של זכויות סוציאליות אבודות".אלון-לי גרין, המנהל הארצי של תנועת עומדים ביחד וממובילי מאבק המלצרים, אומר: "הפסיקה התקדימית של היום שמה למעשה סוף לתופעה המכוערת של התלושים הפיקטיביים. למרות שזו ממש לא פסיקה מושלמת, היא קובעת בפעם הראשונה שלעובדים בענף המסעדנות - כמו לכל שאר העובדים בישראל - מגיעות זכויות סוציאליות. זה לא סוף המאבק ועוד צריכים להגיע למצב שבו המעסיקים ישלמו משכורת למלצרים שלהם, כמו שכל מעסיק בישראל עושה. אבל אין ספק שמדובר בבשורה גדולה ל-100,000 העובדות והעובדים בענף המסעדנות".אורי מתוקי, ראש האגף לאיגוד המקצועי בהסתדרות הנוער העובד והלומד, ברך על הפסיקה ואמר: "אנו שמחים שבית הדין הארצי קיבל את הצעתנו ברובה כשהטיפ ייחשב כשכר ועליו ישולמו כלל הזכויות הסוציאליות. מדובר בצעד חשוב בדרך לתיקון הענף הפרוץ כשעד היום שילמו את המחיר המלצרים, הטבחים, הברמנים וכלל עובדי הענף. בית הדין הארצי לעבודה מתערב במקום בו לצערנו  הכנסת  לא חוקקה חוק, מה שהפך את ענף המסעדות לענף פרוץ ולכניסה של קודים בעייתיים מאוד שנהוגים רק בענף זה. היום מלצר לא יודע כמה יקבל בסוף החודש, עובד שעות רבות ללא תשלום ולא מופרשים לו התנאים המגיעים לכל עובד על פי חוק.במצב הקיים, בו הפך הטיפ כך או כך לחלק מהשכר הגיע הזמן להסדיר זאת כך שיוכלו העובדים לקבל את  מלוא תנאיהם. בית הדין קבע מפורשות שהטיפ הוא שכר עבודה והמעסיק צריך להוסיף על כך את הזכויות הסוציאליות. כמובן שאנו נלמד את הפסיקה על כל חלקיה. אנו מזמינים את המלצרים, הטבחים וכלל עובדי הענף, לפנות אלינו לבירור כל הזכויות לאחר הפסיקה החדשה.עמית גרוס, מומחה בתחום ושותף בפירמת עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס, הסביר כי "בית הדין הארצי עשה סדר. וטוב וראוי שיעשה סדר, אולם  פסק דין הזה יגדיל ויקשה עוד יותר על המסעדות הברים ובתי הקפה. בית הדין הכריח למעשה את המעסיק להפקיד את כספי התשר (בגובה ההתחייבות לשכרו של העובד) לקופתו של המעסיק,  דבר אשר יטיל תשלום נוסף על המעסיק,  הלא הוא מע"מ. סיכוי לא רע שרוב המסעדות ייקחו את הטיפ כחלק ממחיר המנה או שיוסיפו 12/15 אחוז קבוע לחשבון".