קרן, עלמה ברוכת כשרון, ביקשה להתקבל ללימודי רפואה. שיגרה את כל תעודותיה, המלצותיה ושפע כישוריה לטכניון שבחיפה ולאוניברסיטת תל אביב. 

בהתאם להסדר רב שנים בין האוניברסיטאות, יכול מועמד להירשם למוסדות אחדים במקביל ואחרי שהתקבל לאחד מהם יחזירו המוסדות האחרים את דמי ההרשמה.
 
משה, אביה של קרן, ניהל את המסכת המורכבת של ההתכתבויות ותשלום המקדמה, והוא ובתו המתינו בדריכות רבה לבשורה. בספטמבר בישר הטכניון: קרן היקרה, התקבלת ללימודי הרפואה. אולם תל אביב עדיין שמרה על זכות השתיקה, ורק באוקטובר הגיעה התשובה החיובית והאב ובתו שאגו בחדווה. 
 

משה פנה למשרדי הטכניון וביקש כנהוג וכמוסכם את דמי המקדמה, בסך 3,385 שקלים. "איחרת את המועד לחרטה", הייתה התגובה צוננת וקרה. "כספך לא יושב". 
 
התרעם האב בשם בתו: "הרי היה עלינו להמתין עד למועד האישור על קבלתה, וביום שבו בישרה ת"א על ההחלטה, ביטלנו את ההרשמה בחיפה". אולם הסירוב התקיף ממדור רישום וקבלה בטכניון נותר בעינו.
 
חילופי המכתבים נמשכו עת ארוכה. "מקדמת שכר הלימוד נועדה לשריין מקום במסלול הלימודים", הבהיר נציג הטכניון. "משמעות הדבר שמוסד הלימודים אינו מקבל את המועמדים הבאים בתור. לא הודעתם על ביטול הלימודים וההרשמה, ועל כן הטכניון איננו מחזיר את המקדמה".  "אבל האוניברסיטה בת"א דחתה את החלטתה עד למועד מאוחר, האם זו אשמתנו?" זעקו האב ובתו. אולם הסירוב נותר בעינו. 
בעיות בתיאום
בעקבות פנייה למדורנו שאלנו את הנהלת הטכניון: "מדוע המוסדות להשכלה גבוהה, שיש להם קורת גג מנהלית משותפת, אינם מתאמים ביניהם את מועדי ההרשמה והחזרת התשלומים?". התגובה הייתה מהירה: "תנאי מועדי ההחזרה מפורטים בחוברת 'ידיעות למועמד' וגם באתרי האינטרנט של הטכניון". 
 
לא הרמנו עדיין ידיים ופנינו בייאושנו למועצה להשכלה גבוהה, שהיא ארגון הגג של האוניברסיטאות. חזרנו ושאלנו בגרון ניחר: "מדוע לא מתקיים שיתוף פעולה בין המוסדות האקדמאיים הנעלים והמבוקשים, על מנת שלא ליטול דמי הרשמה מכיסם המצומק של מועמדים?". 

התגובה הייתה חדה: "סוגיית שכר הלימוד נקבעה ע"י ועדה ציבורית, בראשות השופט בדימוס מלץ ... וגם לפי חוק זכויות הסטודנט, שנחקק בשנת 2007. הדוח קובע כי תוחזר מקדמת שכר לימוד במלואה לסטודנט שלא התחיל את לימודיו באוניברסיטה, אם הודיע על כך מראש עד ה-15 באוגוסט שלפני פתיחת אותה שנת לימודים". "ואם טרם התקבל למוסד הלימודי?" שאלנו, "כיצד יודיע על ביטול ההרשמה?". תשובה על כך לא קיבלנו. 

על כן אנחנו מייעצים למועצה להשכלה גבוהה לכנס ישיבה דחופה שלא מן המניין ולהחליט להלן: "יתאמו ביניהם המוסדות את תאריך התשובה למועמדים ללימודים, כך שניתן יהיה להספיק לבטל את הרישום ולקבל את דמי הרישום". ועוד נוסיף ונאמר, אם אתם מתקשים בתיאום, אל תבטיחו למועמדים את השבת כספם.