חברת סימנס ישראל הודתה היום (שני) בביצוע עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע ותשלם לקופת המדינה קנס בסכום של 63 מיליון שקל – כך הוחלט בהסדר טיעון שחתמה החברה עם פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה. כמו כן, הוסכם כי יוארך בשנה מינויו של המפקח החיצוני שמונה לחברה במסגרת ההסדר שנחתם עם SIEMENS AG. מדובר בהסדר מקל, לאחר שבכתב האישום המקורה הואשמה סימנס בעבירות חמורות יותר, של שוחד, מרמה והפרת אמונים.

לפי כתב האישום המתוקן, בו הודתה והורשעה החברה, כאשר לסימנס העולמית ולסימנס ישראל היו אינטרסים כלכליים משמעותיים בחברת החשמל, נרקמו בין סימנס וסימנס ישראל לבין בעלי תפקידים שונים בחברת החשמל יחסים שחרגו מיחסי עבודה מקובלים בין נציגי חברה ממשלתית לנציגי ספק המשתתף דרך קבע במכרזי החברה. בנוסף, סימנס ישראל הורשעה בגין מעורבותה ביצירת תשתית להעברת כספים מסימנס העולמית לנמענים שונים ובהסתרת מקורם
– תוך שימוש בחשבונות קש והסכמי ייעוץ פיקטיביים.

לפי כתב האישום המתוקן, במסגרת מעורבותה של סימנס ישראל הועברו בסך הכל 9.5 מיליון דולר, שהיו מיועדים לתשלומי שוחד לעובדים בכירים בחברת החשמל. במקביל, הועברו מכספים אלה תשלומים לעובדים בכירים בחברת החשמל החל ממרץ 2002 ואילך. בסך הכל שולמו בפועל כ–2.5 מיליון דולר לעובדי חברת החשמל.בפרקליטות נימקו את ההגעה להסדר בכך שמדובר באירועים שהתרחשו בין השנים 2004-1999 והחברה ביצעה תהליך מקיף ומשמעותי של שינוי התרבות הארגונית שאפיינה אותה בעבר. נימוק נוסף הוא כי כלל העובדים המעורבים במעשים נשוא כתב האישום עזבו או פוטרו על ידה לפני שנים רבות, וכן שכל הנהלתה הוחלפה מאז האירועים נשוא כתב האישום והנזק העצום שיגרם לחברה מהמשך ניהול ההליך הפלילי כנגדה. במסגרת הפרשה, בכירים בחברת חשמל הורשעו בהסדר טיעון בקבלת שוחד, והושתו עליהם עונשי מאסר.