חברת טבע טוענת כי המערכת הבנקאית הבינלאומית הסכימה להעמיד לרשותה סכום כולל של 37.5 מיליארד דולר. מידע זה נמסר היום (שישי)  לבורסת ניו יורק, שם נסחרות מניותיה של טבע. החברה מסרה שקיבלה מכתבי התחייבות בנוגע לרכישתה התלויה והעומדת של עסקיה הגנריים של חברת אלרגן. 
 
על פי מכתבי ההתחייבות, הבנקים התחייבו לספק לטבע עד ל- 27 מיליארד דולר באמצעות הלוואת גישור להנפקת אגרות חוב לא מובטחות ו-עוד  6.75 מיליארד דולר באמצעות הלוואת גישור להנפקת הון מניות. התחייבויות המלווים כפופות לתנאים נהוגים, לרבות חתימה על הסכם מימון ותנאים נוספים כמפורט במכתבי ההתחייבות. 
 
"באמצעות התחייבות זו, שריינו מימון לטובת רכישת עסקיה הגנריים של אלרגן", אמר איל דשא, סמנכ"ל הכספים של טבע. "אנו מעריכים את התמיכה הבלתי מסויגת שקיבלנו, אשר נובעת מהמאפיינים הכלכליים המשכנעים של עסקה זו".