שנת 2014 מסתכמת בסימן חיובי בכל מדדי סחר החוץ הישראלי, כך שלמרות מבצע צוק איתן גדל סחר החוץ של ישראל הן במדדי הייצוא והן במדדי הייבוא. מניתוח שערך המנהל לסחר חוץ עולה כי ארבע המדינות שהיקף הייצוא אליהן גדל משמעותית במהלך שנת 2014 הן ארצות הברית, הולנד, יוון וטורקיה. 54% מהייצוא הישראלי, ללא יהלומים, מופנה לכלכלות המערב, ארצות הברית ואירופה, וכ-47% מסך הייבוא, מקורו במדינות אלו.התפלגות הייצוא הישראלי בשנת 2014, בין גושי הסחר השונים, נשארה דומה להתפלגות בשנת 2013. הייצוא לאיחוד האירופי בשנת 2014 שמר על חלקו מתוך סך הייצוא ועמד על כ-32%.הייצוא להולנד עלה גם הוא בהיקף של כ-333.3 מיליון דולרים, עלייה של 17.3%, נתון שהביא השנה את סך הייצוא למדינה זו ל-2.2 מיליארד דולרים, שהם כ-5.3% מסך הייצוא מישראל. יש לציין כי הולנד מהווה מרכז לוגיסטי ותחבורתי מרכזי באירופה ולכן ייתכן כי הגדלת הייצוא להולנד נובעת למעשה מהגדלת הסחר עם מדינות אירופאיות אחרות, שכן נמלי הים של הולנד הם שער הכניסה הימית ליבשת אירופה.חלקו של הייצוא לארצות הברית גדל מעט מתוך סך הייצוא בשנת 2014, זאת לאחר ירידות עקביות החל משנת 2010. הייצוא למדינה זו עמד על כ-9.8 מיליארד דולרים, המהווים כ-23% מסך היצוא הישראלי ללא יהלומים. בשנה החולפת נרשמה עלייה של 351.8 מיליון דולר בייצוא לארצות הברית, מדובר בשינוי של 3.7% ביחס לשנת 2013.הייצוא הישראלי למדינות אסיה בשנה האחרונה עמד על כ-20% מכלל הייצוא, לאחר שהגדיל את חלקו מסך עוגת הייצוא בעקביות מאז המשבר הפיננסי העולמי. גם הייצוא ליוון עלה, למרות המשבר הכלכלי הפוקד אותה, הייצוא גדל ב-89.5% והגיע לכ-418 מיליון דולרים. בהתאמה גם שיעור הייבוא ממדינות אסיה גדל בהשוואה לשנה הקודמת בכ-2.0%.למרות מערכת היחסים המדינית העכורה בין טורקיה לישראל, היחסים הכלכליים מציגים תמונה חיוביות יותר, כשהיקף הסחר הבילטרלי בין המדינות ממשיך לגדול. בהתאמה היקף הייצוא לטורקיה בשנת 2014 רשם עלייה בשיעור של 6.1% והסתכם בכ-2.4 מיליארד דולרים, שהם כ-5.6% מהייצוא הישראלי.