משמעות העניין היא דחייה נוספת של כחצי שנה בתחילת הקידוח של לוויתן או במילים אחרות - התחלת הקידוח תתקיים בשנת 2018, כשנה לאחר לוח הזמנים המקורי. מנגד, היתרון בדחיית האישור רק לאחר הבחירות נעוץ בעובדה כי הממשלה החדשה שתקום לא תוכל להתנער מההסכם החדש ולטעון כי אינו מקובל עליה. יצויין כי גם המתנגדים להסדר במתכונתו הנוכחית, בראשם ח״כ שלי יחימוביץ, דרשו לדחות ההסדר ולדון בו עוד ״ללא לחצים של חברות הגז״.

״למעריב־אונליין״ נודע שהיום (ראשון) צפוי לנחות בישראל קית' אליוט, האחראי מטעם חברת נובל אנרג׳י על אזור אפריקה והמזרח התיכון. אליוט צפוי לשמוע מנציגי האוצר את פרטי הסדר הפשרה. הוא צפוי להציג את התווית הקווים האדומים הנוגעים לנובל, שמוטרדת בעיקר משני נושאים: הרצון לצמצם את אחזקותיה בקידוח תמר, והדרישה ולפיה השיווק מקידוח לוויתן יפוצל וייעשה בנפרד על ידי כל אחת מהשותפות.

בניגוד לנובל, קבוצת דלק נוטה לקבל את ההסדר החדש ובלבד שיינתן טווח זמן של חמש שנים למכירת אחזקותיה בקידוח תמר. עד אשר יתרחש המהלך הזה, יוטל פיקוח על מחירי הגז בתמר ברמת מחיר של 5.25 דולר ליחידת אנרגיה.