בנק המזרחי טפחות סיים את 2014 ברווח של 1.1 מיליארד שקל בדומה לרווח ב-2013. הבנק הציג תשואה של 10.4% על ההון העצמי המסתכם ב-11 מיליארד שקל. המדובר בשיעור התשואה הגבוה ביותר במערכת הבנקאית. הבנק המנוהל על ידי אלדד פרשר נשלטת על ידי משפחות ורטהיים ועופר. עלות שכרו של פרשר ב-2014 הסתכמה ב-8.9 מיליון שקל.

 מנוע הצמיחה העיקרי של הבנק הוא הפעילות בתחום המשכנתאות שבו הוא מחזיק בנתח של 34% מהשוק כולו. למרות ירידת הריבית הכנסות המימון בבנק גדלו ב-2014 ב-5.8% ל-3.3 מיליארד שקל. ברבעון הרביעי גדלו הכנסות אלה ב-10.2% ל-889 מיליון שקל.

הבנק מציין בדוחות כי הפריש סכום של 95 מליון שקלים בגין חשיפה אפשרית לחקירות המס בארצות הברית וכי הוא נדרש למסור מידע נוסף על פעילותו.

 הבנק הרחיב את פעילותו גם בתחום האשראי הקמעוני שהיקפו גדל ב-9.1% ל-121 מיליארד שקל. ההוצאות התפעוליות גדלו ברמה סבירה של 2.5% ל-3 מיליארד שקל. במהלך 2014 גייס הבנק 5.8 מיליארד שקל שדורגו ב-AAA הנחשב לדירוג החוב הגבוה ביותר.

 מנכ"ל הבנק מסר כי התוצאות ראויות לציון לנוכח תנאי המקרו המורכבים והסביבה הרגולטורית המכבידה. לדבריו הבנק הציג תכנית אסטרטגית עדכנית לשנים הקרובות הכוללת גידול בכל תחומי הפעילות.