מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.7 אחוז בחודש פברואר 2015, בהשוואה לחודש ינואר 2015, והגיע לרמה של 98.5 נקודות לעומת 99.2 בחודש הקודם . ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים של חשמל לצריכה ביתית (ירידה של 9.9%), עגבניות (9.7% ) והלבשה (6.2%) והנעלה ( ב-3.1%), אחזקת הדירה (ב-3.1%), ותחבורה ותקשורת (ב-1.4%). מנגד, המלפפונים התייקרו ב- 7.5% ופירות יקרים ב- 4.2%.
עוד יצוין, כי המדד ללא דיור ירד ב-0.9 אחוז והגיע ל-97.8 המדד, ללא ירקות ופירות ירד ב-0.8 אחוז והגיע ל-98.5 נקודות, והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.4 אחוז והגיע ל-99.4 נקודות.
מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-1.6 אחוזים, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא דיור ירדו ב-1.7 אחוזים כל אחד, והמדד ללא אנרגיה ירד באחוז אחד. בשנים עשר החודשים האחרונים פברואר 2015 לעומת פברואר 2014, המדד הכללי ירד באחוז אחד, המדד ללא דיור ירד ב-2.1 אחוזים, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.9 אחוז והמדד ללא אנרגיה נותר ללא שינוי. 

בסקטור העסקי לא הופתעו מהמדד השלילי אך כן הופתעו מהיקפו שכן רוב המומחים הכלכליים העריכו ירידה של 0.5% בלבד. 
איילת ניר, כלכלנית ראשית, בית ההשקעות "יצירות" אומרת כי "מדד חודש פברואר שהושפע בחוזקה מהפחתת תעריף החשמל, מעדכון תקופתי במחירי הסלולר ומהירידה במחיר הבנזין לכלי הרכב, הינו המדד השלילי האחרון, שכן מדדי החודשים הקרובים צפויים להיות חיוביים, ולהתחיל ולמשוך את האינפלציה מרמתה הנמוכה והשלילית כלפי מעלה.

מדדים אלו יושפעו מסדרה של גורמים עונתיים, אך גם מהשפעה בפיגור של הפיחות המצטבר בשער השקל/דולר". אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות הלמן-אלדובי עם דבריה של ני אך מוסיף שיתכן שבנק ישראל," יאלץ להוריד שוב את הריבית, אולי אף לרמה שלילית, על מנת להעלות את האינפלציה ולפחת את השקל.

לאחר מדד זה אנו צפויים לחזור ולראות מדדים חיוביים ועליה בסביבת האינפלציה לרמה של 0.5%-1.0%. במידה והמדדים הבאים יוסיפו להיות נמוכים, יתכן ונראה את בנק ישראל פועל על מנת לתמוך בשווקים גם באמצעות הרחבה כמותית".