תוכנית הגילוי מרצון של רשות המסים, שבמסגרתה ניתנה לישראלים הזדמנות לדווח על חשבונותיהם המתנהלים בחו״ל, זוכה להצלחה גבוהה מהרגיל. על פי נתוני רשות המסים שהגיעו ל״מעריב־השבוע״ עולה כי מספטמבר (מועד תחילת התוכנית) ועד אתמול הגישו 1,120 בעלי חשבונות בקשה להסדר תשלום המס.


מרבית הפונים (680) בחרו במסלול החשיפה האנונימי, 230 בחרו במסלול החשיפה המקוצר ו־210 במסלול החשיפה הרגיל. ההון שנוהל בחשבונות בחו״ל ושהיקפו נחשף נאמד ב־3.6 מיליארד שקל. בגין הון זה ייגבו מסים מהכנסות שלא דווחו (ריבית ורווחי הון) וגם תשלום מיוחד עבור קרן ההשקעה, אם בעל החשבון לא יצליח להוכיח את מקור הכסף.
 
המסלול האנונימי מאפשר לפונה לבדוק מה גובה המס בו יחויב אם יחליט לחשוף את חשבונו, ורק לאחר שיהיה בטוח שהוא לא צפוי לעמוד לדין פלילי - הוא ישלים את ההליך. המסלול המקוצר נוגע רק לבעלי חשבונות שניהלו בחו"ל הון בהיקף שאינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת בגינו אינה גבוהה מחצי מיליון שקל.
 

יש לציין כי במבצע דומה שנערך לפני כשנתיים, במסגרתו ויתרו לפונים על גביית ריביות והפרשי הצמדה, עמד מספר הפונים על 1,350. במסגרת המבצע הנוכחי, מובטחת לפונים חסינות מפני העמדה לדין פלילי בלבד.
 
המבצע הנוכחי החל לפני חצי שנה בלבד והוא יימשך עד ספטמבר 2015 (חצי שנה נוספת). על פי הערכות, הפרסומים בתקשורת אודות בעלי חשבונות שניהלו את הכסף בחו"ל האיצו את הפניות היזומות לרשות המסים.

מאמצים להעמקת הגבייה

גם עורכי דין המתמחים בטיפול בסוגיה, כמו גידי בר זכאי, מדווחים על עלייה דרמטית במספר המתעניינים בחשיפת החשבונות. מדיניות הרשות היא לטפל אך ורק במקרים חדשים שלא היה ידוע על קיומם ושלא טופלו בהליכים קיימים מול רשויות אכיפה אחרות (כמו הרשות לאיסור הלבנת הון או המשטרה).
 
רשות המסים אינה מסתפקת בכך ועושה מאמצים נוספים כדי להגביר את הגבייה. נודע כי הרשות פנתה לגורמים בתאגיד הבנקאות HSBC כדי לקבל את רשימת הלקוחות שנחשפו בתקשורת, ככאלה שניהלו חשבונות בבנקים זרים אך לא דיווחו על ההכנסות.
 
מנהל רשות המסים משה אשר מסר ל״מעריב־השבוע״ כי ״רשות המסים פועלת באופן מתמיד להשגתן של רשימות נוספות של ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל. אני קורא לישראלים בעלי הון לא מדווח לנצל את חלון ההזדמנויות עד ספטמבר, ולדווח לרשות בטרם החלה חקירה בעניינם".