הוועדה המייעצת של בנק ישראל אישרה בסוף השבוע את רפורמת כרטיסי הדביט (כרטיסי אשראי לחיוב מיידי), והיא צפויה לצאת לדרך כבר בתחילת החודש הבא. המפקח על הבנקים, דודו זקן, ניהל את הישיבה שבה הוחלט על הרפורמה, ונכחו בה בין היתר מנהלי הבנקים, ובהם מנכ״לית בנק לאומי, שהחל את מהלך הרפורמה, רקפת רוסק־עמינח. בישיבה נקבע בין השאר ש״העמלה הצולבת״, שתיגבה מבית העסק, צפויה לעמוד על 0.3% - פחות מחצי מהעמלה שהייתה נהוגה עד היום - 0.7%.
יצוין כי הסמכות לקביעת עמלת סליקה אחידה נתונה בידי הממונה על ההגבלים, פרופ' דיויד גילה, שאמור היה לתת את הסכמתו הסופית למהלך, מכיוון שמדובר בהגבל עסקי. לאחר אישורו היה צורך באישור נוסף של בית הדין להגבלים, אולם בבנק ישראל לא היו מוכנים להמתין. הנגידה קרנית פלוג ניצלה את סמכותה וקבעה בעצמה את גובה העמלה. בבנק ישראל טענו מאוחר יותר כי העמלה אושרה בהתאם לסמכות הנגידה, אולם היא תוגבל לתקופה של שנה, ואז אפשר יהיה לשנותה בהתאם להחלטת הממונה. נוסף על כך אישרה הוועדה המייעצת פרטים הנוגעים לרפורמה ובכלל זה את מספר ימי העסקים שיעברו עד להשלמת עסקת האשראי - שלושה ימי עסקים - ופרטים טכניים הנוגעים לדרך שבה יפורסמו פרטי העסקה בדיווחים ללקוחות.
בתוך כך, היום (ראשון) צפויים להיפגש חברי קבוצת ״צדק פיננסי״, העוסקת בצמצום יוקר המחיה בשירותים פיננסיים, ונציגי קבוצת ״ישראל יקרה לנו״ עם נציגי בנק ישראל. אף על פי שמתווה הרפורמה כבר אושר כאמור, הוחלט לקיים את הפגישה, ובמהלכה צפויים חברי הקבוצות לדרוש הכנסת שינויים בפרטי הרפורמה ״ולהוזיל את עלותה״. הנציגים יבקשו לבטל את העמלות ללקוחות ״ולהקטין משמעותית את עמלות הסליקה״. נוסף לכך הם ידרשו לקצר את מועד השלמת העסקה ליום עסקים אחד במקום שלושה.

ההערכה היא שהפחתת עלות ביצוע העסקה בבית העסק תביא להפחתה כוללת של עלות המוצר. כרטיס הדביט יונהג לראשונה ב־1 באפריל. הכרטיס יהווה תחליף לשימוש במזומן, והשימוש בו בקנייה בבית עסק לא ייחשב לעמלת ״פעולה ישירה״, שגובהה עומד על 1.35־1.65 שקלים לפעולה. בעת משיכת מזומן בכספומט באמצעות הכרטיס תיגבה עמלה רגילה. עמלת הנפקת כרטיס דביט תעמוד על שמונה שקלים, והיא לא תיגבה מלקוחות שכבר מחזיקים בכרטיס אשראי רגיל, המאפשר ביצוע עסקות תשלומים.